zhnets.publisher@gmail.com
ВИДАВНИЦТВО     "ЖНЕЦЬ"

200.00

У монографії “Цифрові трансформації видавничої галузі” на основі аналізу зарубіжних та вітчизняних наукових праць, широкої джерельної бази, масиву емпіричних даних:

обґрунтовано концепт «цифрові траснформації»;

визначено вектори та розроблено модель цифрових трансформацій видавничої галузі, що охоплює видавничий ринок та цифрові бізнес-моделі (ринковий вектор), систему управління окремими суб’єктами видавничої справи (управлінський вектор), технології редакційно-видавничого процесу (процесуально-технологічний вектор) та видавничі продукти як результат редакційно-видавничого процесу (продуктний вектор);

запропоновано авторське бачення змісту та співвідношення ключових понять, що відображають цифрові трансформації видавничої галузі: мультимедіа, крос-медіа, трансмедіа, мультимедійна редакція, крос-медійна редакція, конвергентна редакція;

виокремлено специфічні (характерні саме для електронних видань) типоформувальні критерії та розроблено фасетну класифікацію електронних видань.

Ознайомитися з текстом видання (цифрова вибірка):

Категорія:

Publishing House Zhnets

Full cycle of editorial and publishing services

    Пошук

    Ми у Facebook